In 2012 hebben onderzoekers aangegeven dat er in Europa ieder jaar 910.00 meer gevallen van overgevoeligheid worden gemeld dan het jaar ervoor en er zijn 10.000 gevallen bekend van vroegtijdig overlijden als gevolg van hartkwalen en hartaanvallen die gelinkt kunnen worden aan geluidsoverlast.

Dichter bij huis is er een 15-jarige studie gedaan naar de relatie tussen kartkwalen en het wonen in de buurt van een vliegveld. De kans op hartkwalen voor deze bewoners is hoger, maar dat wisten de bewoners al lang!

Waarom praat niemand daarover?

"Lawaai is onzichtbaar," zegt Poppy Szkiler (Quiet Mark). "Ik denk dat dát de reden is dat er zolang niet over gesproken werd. Tot nu." Quiet Mark waardeert producten en bedrijven wereldwijd met een universeel keurmerk, dat aangeeft in hoeverre deze producten en bedrijven zich inzetten om geluid te minimaliseren en zo hun akoestische 'footprint' te verkleinen. Deze organisatie is in 1959 opgericht toen Szkilers opa - John Conell - een boze brief  had geschreven naar een grote krant om te klagen over het steeds verder oprukkende lawaai van de wereld om hem heen.

Hij was verrast door alle reacties ("zakken vol brieven van mensen die het met hem eens waren," zegt Poppy), dat hij bleef lobbyen voor een betere wet, die in 1960 werd aangenomen. Sinds die dag breekt Quiet Mark een lans voor een stillere omgeving.

In 2017 is hun film 'In Pursuit of Silence' in première gegaan, waarin onderzocht wordt hoe overmatig lawaai langzaamaan ons dagelijks leven in binnengedrongen en hoe onze gezondheid afhangt van onze oplossingen om het tegen te gaan.

"Lawaaivervuiling kun je een beetje vergelijken met roken," zegt Szkiler. "Het is een publiek gezondheidsprobleem. Op een dag realiseerden mensen zich dat het gezond is om binnen te roken. Ik denk dat we lawaai lang genoeg hebben moeten verdragen en mensen beginnen zich er nu bewust van te worden dat ze liever in een stillere omgeving verblijven."

Als bewijs draagt Szkiler het onderzoek van John Lewis aan, waaruit blijkt dat 65% van de ondervraagden verlangen naar meer rust en stilte.

Welke invloed heeft lawaai precies op ons lichaam?

Het is zoals vaker een probleem van zowel lichaam als geest. Een krant in 2013 kopte: "Blootstelling aan lawaai vergroot de systolische en diastolische bloeddruk, verandert het hartritme en veroorzaakt de aanmaak van stresshormonen." Dus die drilboor buiten, die je door het raam van je kantoor een week lang moest aanhoren, drilt niet alleen de stoep open, maar drilt ook je bloeddruk omhoog.

Nog een voorbeeld: Als je dichtbij een snelweg woont, is het heel goed mogelijk dat je continu wordt blootgesteld aan een geluidsniveau van ergens in de 60 Db. Mocht je naast een verkeersader wonen dan kun je rekenen op 70 Db. Dezelfde krant rapporteerde dat geluidsniveaus van 55 Db worden gezien als 'schadelijk voor de gezondheid'.

De tweede manier waarop lawaai schadelijk is, ligt iets meer voor de hand: het is gewoon verschrikkelijk irritant. Het zorgt ervoor dat je gestoord, afgeleid, gefrustreerd, boos en geïrriteerd wordt. Misschien lijkt het wat overdreven om je op te winden over de hobby van je buren, waarbij ze iedere zondag opstaan met de beukende bas van hun punkrock op vol volume. Er wordt geschat dat er in Europa, door geluidsoverlast jaarlijks 640.000 levensjaren verloren gaan. Dit betekent dat Europeanen met zijn allen 640.000 levensjaren per jaar ziek zijn, als gevolg van geluidsoverlast.

Wellicht niet verrassend - mensen die het meeste last hebben van geluidsoverlast wonen in de buurt van vliegvelden. Er wordt beweerd dat het geluid van een snelweg op den duur went en dat je er op een gegeven moment geen last meer van hebt. Met vliegtuigen neemt het geluid toe, gevolgd door extreem hard lawaai en bereikt een geluidsniveau van 100-120 Db. Om dit in het juiste perspectief te plaatsen: 140 Db wordt gezien als de pijngrens.

"Mensen hebben het gevoel dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op vliegtuigen," staat er in de krant. "En dat vormt een stressfactor. Er zijn studies gedaan naar de relatie tussen gevoeligheid voor geluid en de psychologische gezondheid."

Iedere expert die ik over dit onderwerp spreek, zinspeelt op de potentiële angstopwekkende effecten van lawaai. Alhoewel er geen harde bewijzen zijn dat lawaai op zich zal leiden tot een depressie of een op angst gebaseerde stoornis - daar kun je de onophoudelijke piepjes en toontjes van je smartphone ook toe rekenen - het helpt in ieder geval niet als je al vatbaar voor depressies bent.

Het laatste - en zo af en toe het meest voor de handliggende en zorgwekkendste aspekt van dit alles - is dat lawaai je uit je slaap houdt. Met andere woorden, dit kan geuid zijn waarvan je wakker wordt of geluid dat je verhindert in slaap te vallen en waardoor je je de volgende dag vermoeid en gestrest voelt (voor mensen met een vorm van een angststoornis, heeft dit natuurlijk een verergerend effect).

Het huiveringwekkendste is misschien wel dat, terwijl je slaapt en als alle schaapjes geteld zijn en je besloten hebt je smartphone even te laten voor wat het is, je hart nog steeds moet bijkomen van het lawaai.

Natuurlijk moet er enige vorm van pragmatisme zijn. Ten eerste: de genoemde cardiovasculaire stress is alleen mogelijk na langdurige blootstelling aan lawaai - zeg twintig jaar langs de snelweg wonen. Ten tweede: Je kunt het niet (altijd) ontwijken. Dingen gebeuren in de stad! Welke keuze heb je?

In de psychologie wordt dit 'psychologisch herstel' genoemd. Dit betekent dat je tijd moet maken om naar een groene, stille omgeving te gaan, om je lichaam en geest te laten herstellen van de stress van de stad.

De boodschap is duidelijk: Je hebt misschien geen controle over het verkeer, maar je kunt wél naar het park gaan. En zet dan meteen je telefoon uit op de weg er naartoe!