Familie

Toen ik aan mijn familie vroeg om eens na te denken over hoe ze reageerden op mijn slechthorendheid kreeg ik lieve reacties terug. Mijn opa en oma vertelden mij dat ze veel bewondering voor mijn doorzettingsvermogen hebben en dat het niet altijd gemakkelijk was maar dat ze vinden dat ik er goed mee omga.

Ik heb mijn tante ook gevraagd hoe zij er tegen aankijkt en zei vertelde mij dit: “Toen ik hoorde dat je slechthorend was had ik niet door dat het zo erg was. Het viel mij ook niet extra op omdat je altijd gewoon lekker meedeed met de rest. Er werd niet extreem veel aandacht aan besteed. Pas nu jij je blog schrijft realiseer ik mij wat voor impact het op je leven heeft en hoe goed jij er ermee omgaat. Jij geeft nu goed je grenzen aan als het je teveel is wat betreft geluiden/lawaai. Dat vind ik prettig. Grenzen aangeven en zeggen hoe je je voelt is belangrijk.”

Ook mijn andere opa en oma hebben mij een bericht gestuurd over hoe hun eerste reactie was op mijn slechthorendheid. ‘Toen we definitief wisten, dat je slechthorend was en gehoorapparaten moest dragen was het wel even slikken. Al gauw beseften we dat het voor jou een uitkomst was. Je was 3 jaar, was bij ons, we waren buiten. Opeens zei je ‘wat hoor ik’ het was een haan die kraaide, even later hoorde je weer een geluid die je niet kende, het was een vogel die floot, er ging een wereld voor je open. Onze eerste gedachte was toen, fijn dat er apparaten zijn zodat jij ook heel veel kunt horen. Al gauw hebben we de apparaatjes gaan beschouwen als iets wat bij jou hoorde. We hebben jou en later ook je broer(tje) niet anders behandeld dan je zus, die wel een goed gehoor heeft. Toch beseffen we wel dat je nog heel wat hobbels in je leven zou moeten overwinnen en reeds hebt overwonnen, vooral wat betreft je studie. Als je bij ons bent en je er over wilt praten doen we dat we er denk ik naar jou toe heel open in en zullen het ook altijd blijven.

Vriendinnen

Veel vriendinnen weten niet anders dan dat ik slechthorend ben. Ze kennen mij al heel lang en staan daar ook verder niet bij stil. Ze weten dat ze soms geduldig moeten zijn en dingen moeten herhalen. Vaak wordt dit niet als een probleem gezien. Ook wanneer we op stap gaan weten ze dat ik niet alles mee krijg. Ze weten daarom dat ze goed moeten articuleren als het rumoerig om ons heen is. Eigenlijk weten ze allemaal niet meer wat hun eerste gedachte was toen ze erachter kwamen dat ik slechthorend was. De meeste hadden het nog niet aan mij gemerkt voordat ik het hun vertelde. Dus voor hun veranderde er niet veel aan de situatie.

Ik vind het leuk om te lezen hoe mensen die dichtbij mij staan er eigenlijk tegenaan kijken. Ik heb er nooit naar gevraagd omdat ik er nooit bij stil stond, maar het is fijn om te lezen dat ze allemaal zo positief zijn.