Wat is een audiometrisch onderzoek oftewel een gehooronderzoek?

Bij een audiometrisch onderzoek wordt je gehoor door de audicien onderzocht of er sprake is van een gehoorbeperking. Meestal bestaat zo’n onderzoek uit het beantwoorden van vragen en een audiometrische test. Na het gehooronderzoek krijg je van de audicien de uitslag en advies over je gehoor. 

Voor wie is een audiometrisch onderzoek bedoeld?

Een audiometrisch onderzoek is geschikt voor iedereen en voor elke leeftijd. Veel kinderen krijgen op de basisschool een jaarlijkse gehoortest met piepjes, om de gezondheid van hun gehoor vast te stellen. 

Het is een goed idee om je gehoor elke twee tot drie jaar te laten controleren. De frequentie van een periodiek gehooronderzoek hangt ook af van je gezondheid en of je in je werk wordt blootgesteld aan veel lawaai. Zodra je de leeftijd van 55-60 jaar bereikt, kan een jaarlijkse test nodig zijn,  omdat verschillende medische aandoeningen je gehoor kunnen beïnvloeden.

Wat is het doel van audiometrie?

Met een audiometrische test wordt onderzocht of je gehoor gezond is en of er sprake is van gehoorverlies. Als de test laat zien dat je gehoor minder is geworden, dan zijn er verschillende typen gehoorverlies mogelijk: 
  • Perceptief gehoorverlies zoals bijvoorbeeld bij ouderdomsslechthorendheid.
  • Conductief gehoorverlies door bijvoorbeeld vocht in het middenoor. 
  • Gemengd gehoorverlies zoals bijvoorbeeld bij retrofenestrale otosclerose (verkalking van de stijgbeugel).

Hoe wordt een audiometrische test uitgevoerd?

Met een audiometer wordt een of meerdere soorten hoortests afgenomen. 
Met een audiometer kan bijvoorbeeld een toonaudiogram en spraakaudiogram worden afgenomen. Je krijgt een koptelefoon op of oordopjes in om tonen te horen van verschillende hoogten. De tonen beginnen zeer zacht, zodat je ze niet kan horen, maar worden langzaamaan steeds luider. Jij geeft aan of je deze tonen hoort en in welk oor.

Wat is een normaal audiogram?

De resultaten van de audiometrische test worden opgetekend in een audiogram. Hierop zijn lijnen te zien die laten zien hoe goed je met elk oor kunt horen. De rode lijn geeft het resultaat weer voor je rechteroor, de blauwe lijn voor je linkeroor. Deze lijnen kunnen voor beide oren verschillen. Een normaal audiogram laat zien dat je bijvoorbeeld een gesprek op normale toonhoogte kunt horen als de lijnen zich tussen de frequenties van 500 Hz tot 3.000 Hz bevinden.

Kan ik naar de huisarts voor een audiometrisch onderzoek?

Een audiometrische test is een belangrijke stap in de richting van het behoud van een gezond gehoor op de lange termijn. Daarom is het belangrijk om dit goed te laten uitvoeren. De meeste huisartsen beschikken niet over de juiste apparatuur of de expertise om een audiometrisch onderzoek uit te voeren. Je huisarts kan je dan verwijzen naar een gecertificeerde audioloog.

Hoe lang duurt een audiologisch onderzoek?

Een audiologisch onderzoek kan al binnen 30 minuten gedaan zijn. Soms duurt het echter langer. Als gehoorverlies wordt geconstateerd, zijn uitgebreidere tests nodig.

Ook als je eerder problemen met je gehoor hebt gehad of wanneer je last hebt van overtollig oorsmeer, kan de gehoortest langer duren. Praat met je zorgverlener over het verwijderen van het overtollig oorsmeer wanneer je een afspraak maakt voor een gehooronderzoek. Je audicien kan dan je oren schoonmaken zodat de audiometrische test nauwkeurige resultaten geeft. 

Wat kun je bij een gehooronderzoek verwachten?

Een gehooronderzoek bestaat meestal uit drie delen:
1. Beoordeling van de medische geschiedenis
Je audicien wil alles weten over de rol die geluid en volume spelen in je levensstijl. Je wordt ook gevraagd naar je algehele gezondheid. Daarbij kunnen ook verschillende aspecten van welzijn belangrijk zijn die verband houden met een gezond gehoor.

Tijdens het bezoek bij de  audicien kun je bespreken:
  • je wensen en zorgen over je gehoor 
  • het effect van gehoorverlies op je levensstijl 
  • andere gerelateerde gezondheidsproblemen
2. Verschillende typen onderzoek worden uitgevoerd
Naar aanleiding van het gesprek en de antwoorden die je hebt beantwoord, zijn een of meerdere van de volgende tests mogelijk:

Otoscopie: dit is een visuele inspectie van je gehoorgang en trommelvlies om de gezondheid van het uitwendige oor te waarborgen. De audicien kijkt ook of er sprake is van overtollig oorsmeer of een infectie. 

Tympanometrie: deze test controleert je middenoor. Dit proces kijkt naar je trommelvlies, de botten in je oor, de flexibiliteit van je trommelvlies en het vermogen om signalen naar het trommelvlies te sturen. Dit is een eenvoudige test die wordt gedaan met een apparaat in je oor. Je zult een beetje druk voelen en vervolgens piepjes horen tijdens de test.

Audiometrie: Deze het audiometrisch onderzoek wordt gedaan in een geluidscabine, met koptelefoon of oordoppen. Het is een toontest om je vermogen te testen om verschillende frequenties van tonen op verschillende volumes te horen.

Spraakverstaan: Als er sprake is van gehoorverlies, wordt er ook getest op het verstaan van spraak: woorden, het volume van woorden, en spraak met een rumoerige achtergrond om de hoeveelheid schade en verlies vast te stellen.

Beengeleiding: Bij gehoorverlies wordt je ook getest op beengeleiding (het bot achter je oor) om te onderzoeken waar het gehoorverlies optreedt en om te zien of je in aanmerking komt voor een cochleair implantaat.
3. Overleg en behandelopties bespreken
Zodra alle testen zijn voltooid, zal de audioloog de gezondheid van je gehoor en eventuele behandelingsopties met je bespreken.
Als de testen resultaten bieden op acceptabele niveaus voor het gehoor, hoef je niets te doen. Je kunt dan een nieuw onderzoek over 2 of 3 jaar laten doen of wanneer er iets verandert aan je gehoor.

Hoe weet je wanneer je een gehooronderzoek nodig hebt?

Gehoorverlies ontwikkelt zich meestal geleidelijk. We kunnen gehoorverlies jarenlang negeren of compenseren met aangepast gedrag. Totdat het een belangrijk probleem wordt waarmee de kwaliteit van ons leven achteruit gaat. Om dit te voorkomen, raden wij oudere volwassenen en mensen met gehoorverlies aan om hun gehoor jaarlijks te laten testen.
Onderzoek heeft ook voldoende verbanden aangetoond tussen gehoorproblemen en andere aspecten van de algehele gezondheid om jaarlijkse gehoortesten te rechtvaardigen. Het gehoor is gevoelig voor de bloedstroom in ons lichaam. Hierdoor kunnen bepaalde cardiovasculaire problemen op tijd worden opgemerkt als een test laat zien dat er sprake is van een achteruitgang van het gehoor.

Moeten kinderen en tieners een gehooronderzoek ondergaan?

De meeste kinderen krijgen bij de geboorte en tijdens hun basisschooljaren een periodiek gehooronderzoek. Echter, het gehoor van tieners krijgt minder aandacht.

Als je een tiener hebt die veel tijd doorbrengt met het dragen van oordopjes of oortelefoons, het luisteren naar luide muziek en het spelen van videogames, kan een gehooronderzoek raadzaam zijn. Activiteiten met harde geluiden en op hoge volumes, kunnen hun tol op het gehoor eisen die bij het ouder worden ernstige schade aan het gehoor kunnen laten zien. Op tijd een audiometrisch onderzoek laten doen, kan dit voorkomen.

Samenvatting

Gehoorverlies kan verwoestend zijn, dus bescherm de gezondheid van je gehoor door een periodiek audiometrisch onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek is pijnloos en voorkomt dat eventuele gehoorproblemen onhandelbaar worden. 

Wil je niet naar een audicien, doe dan thuis onze gratis online gehoortest!

De informatie in dit artikel is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij vragen over uw gezondheid altijd een arts of een andere zorgverlener.