Overslaan en naar de inhoud gaan
Direct afspraak maken?0900 600 7008

Perceptief gehoorverlies

Er is sprake van een perceptief verlies wanneer het probleem zich voordoet in het slakkenhuis (cochleair gehoorverlies). Dit doet zich voor bij beschadiging van de (buitenste en/of binnenste) haarcellen. Of wanneer het probleem zich voordoet in het auditieve zenuwstelsel.

Oorzaken perceptief gehoorverlies

Perceptieve verliezen zijn blijvend. Een hoortoestel zal in de meeste gevallen uitkomst bieden. Bij een perceptief verlies is de oorzaak vaak moeilijk te achterhalen. De volgende mogelijke oorzaken zijn onder andere bekend:

Perceptief gehoorverlies door lawaaibeschadiging

Ons oor is een enorm gevoelig en eveneens zeer kwetsbaar orgaan. Wanneer ons oor regelmatig aan lawaai wordt blootgesteld, kunnen we daar slechthorend van worden (lawaaislechthorendheid). Daarbij zijn zowel de intensiteit als de duur bepalend voor het ontstaan van een gehoorverlies. Zo kan het zijn dat na een bezoek aan een popconcert ons oor tijdelijk minder goed hoort, maar zich nog wel herstelt. Wanneer echter nog voordat het oor weer helemaal hersteld is, het oor weer aan lawaai wordt blootgesteld, kan blijvende gehoorschade ontstaan. Ook kan het zijn dat het nauwelijks merkbaar is dat het gehoor schade heeft opgelopen, maar dat dit wel het geval is. Wanneer we bijvoorbeeld dagelijks aan een lawaainiveau van 85 dB worden blootgesteld, zullen we daar op hele korte termijn niet veel van merken. Echter op lange termijn leidt dit wel tot slechthorendheid. Bij een lawaaibeschadiging zien we dat de haarcellen in de cochlea geknakt zijn en daarmee onherstelbaar beschadigd. Lawaaibeschading kan opgevangen worden met een hoortoestel. Voorkomen van lawaaibeschadiging met behulp van gehoorbeschermers is natuurlijk altijd beter.

Ouderdomsslechthorendheid

Ouderdomsslechthorendheid ontstaat geleidelijk aan. Deze vorm van gehoorverlies wordt ook wel presbyacusis genoemd. Iedereen krijgt hier, als hij maar lang genoeg leeft, mee te maken. Het is best mogelijk dat deze ouderdomsslechthorendheid niet veroorzaakt wordt door het toenemen van de jaren, maar bijvoorbeeld door het ons omringende lawaai, medicijngebruik, verminderde doorbloeding of een samenspel van dergelijke factoren.

Zuurstofgebrek

Ons binnenoor is zeer gevoelig voor zuurstoftekorten. De zuurstofvoorziening loopt via het bloed. Het bloed bereikt het binnenoor via hele fijne haarvaten. Deze dunne kanaaltjes kunnen verstopt raken, maar ook kan de wand te dik worden. Door bijvoorbeeld stress zou het mogelijk zijn dat deze haarvaatjes zich vernauwen. Ook kan vergiftiging, een narcose of een ernstige longaandoening ertoe leiden dat het binnenoor onvoldoende doorbloed raakt.

Plotselinge slechthorendheid

Het kan zijn dat van de een op de andere dag zich een gehoorverlies manifesteert. Dit wordt ook wel 'sudden deafness' (plotsdoofheid) genoemd. Hiervoor zijn verschillende oorzaken mogelijk. Onder andere kunnen een slechtwerkende gehoorzenuw, infecties of een verslechterde doorbloeding van het binnenoor de oorzaak zijn. Bij plotsdoofheid is het aan te raden dit direct bij een KNO-arts te melden. Bij direct ingrijpen bestaat er een kans dat (gedeeltelijk) herstel mogelijk is.

Aangedane zenuwfunctie

Een gehoorverlies kan worden veroorzaakt door een probleem bij de geleiding van het geluid (geleidingsverlies), maar ook door een verminderde werking van het slakkenhuis. Ook is het mogelijk dat de gehoorzenuw de signalen niet meer goed doorgeeft naar de hersenen. Dit kan bijvoorbeeld optreden wanneer er een tumor op de gehoorzenuw drukt. Geluiden die slechts een korte duur hebben worden normaal waargenomen, maar geluiden die langer aanhouden worden langzamerhand zachter.

 

Perceptief gehoorverlies door mechanisch trauma

Door een flinke klap tegen het hoofd of een zeer hard geluid (explosie) kan het gehoor beschadigd raken. Niet alleen het trommelvlies en de gehoorbeentjes kunnen beschadigd raken, maar ook het binnenoor. Vaak gaat dit samen met oorsuizen.

Beschadiging door ototoxische stoffen

Ototoxische stoffen zijn voor het lichaam schadelijke stoffen. Door dergelijke stoffen kan ook het gehoor beschadigd raken. Sommige medicijnen hebben zo'n schadelijke bijwerking. Tot de stoffen die schadelijk voor het gehoor zijn, behoren de zogenaamde mycineverbindingen en sommige middelen die deel uit maken van chemotherapie. Kinine en chlorokine, beide medicijnen tegen malaria zijn bijvoorbeeld schadelijk voor het gehoor. Echter ook aspirine (salicylzuren) kan bij grote hoeveelheden schadelijk zijn voor het gehoor. De schadelijke invloed van deze stoffen doet zich allereerst in zeer hoge frequenties voor. Bij patiënten die ototoxische geneesmiddelen toegediend krijgen, wordt het gehoor dan ook in de zeer hoge frequenties gecontroleerd. Zo is te zien of het gehoorverlies toeneemt of wel progressief is. Als dit zo blijkt te zijn, kan de medicatie tijdig worden stopgezet of aangepast. Samengaan met andere ziekten Het kan ook zijn dat slechthorendheid niet op zichzelf staat, maar het gevolg is van andere ziekten. Een verminderde nierfunctie, suikerziekte en multiple sclerose kunnen slechthorendheid tot gevolg hebben. De bof, mazelen, rode hond, roodvonk en zelfs de griep kunnen leiden tot verlies van gehoor.

Deze pagina delen met anderen: