0900 600 7008
Onze webshop
Vind hier alle benodigdheden voor je hoortoestel

Informatie voor KNO en Audiologie

Professionals op het gebied van KNO (artsen en artsen in opleiding) en Audiologie (Akoepedisten en audiologen) vinden hier voor hen relevante informatie. Heb je vragen of wil je in contact komen met uw lokale audicien? Stuur een email naar kno@schoonenberg.nl of ac@schoonenberg.nl.

NOAH protocol

Een slechthorende cliënt kan zich met zijn zorgvraag aanmelden bij 4 locaties: de huisarts, de audicien, de KNO-arts en het Audiologisch Centrum. Wanneer een slechthorende cliënt zich bij de audicien meldt, wordt van de audicien verwacht dat hij d.m.v. triage vaststelt of de cliënt verdere medische of audiologische zorg en begeleiding nodig heeft. Op basis van het NOAH-protocol adviseert de audicien welk traject de slechthorende dient te doorlopen voor een adequate hoortoestelaanpassing. Daarbij kennen we 3 trajecten: via de audicien, via de KNO-arts of via het Audiologisch Centrum. De gevolgde criteria per traject vindt u uitgebreid toegelicht vanaf p13.

Download NOAH Protocol (PDF)

Artikelen van talentvolle KNO artsen in opleiding

Schoonenberg ondersteunt wetenschappelijk onderzoek door KNO artsen in opleiding. Verschillende talentvolle KNO-artsen hebben bijdragen geleverd aan deze website in de vorm van artikelen over aan slechthorendheid gerelateerde onderzoeken die zij hebben verricht. 

Lees hier de artikelen

KNO vergadering november 2016

De KNO vergadering in kaart gebracht
Op donderdag 17 en vrijdag 18 november vond de KNO vergadering plaats in Nieuwegein. Zoals ieder jaar was Schoonenberg hier aanwezig met een stand. We hebben een groot aantal van jullie daar mogen ontmoeten onder het genot van een verse smoothie. Onze stand werd goed bezocht en we hebben veel leuke en interessante gesprekken met jullie mogen voeren.

 

Lees hier meer

Wetenschappelijk symposium voor KNO artsen en audiologen

Een spreker die een presentatie geeft
Op 4 februari 2016 vond het symposium 'Vernieuwend perspectief binnen de hoorzorg' plaats. Deze bijeenkomst voor KNO artsen en audiologen werd gehouden in de Kunsthal in Rotterdam. Sprekers waren:

• Prof. dr. Sophia E. Kramer
• Drs. J.M. Kiki Kruyt
• Prof. dr. Robert J. Stokroos

Schoonenberg werkt samen met kno-artsen en audiologen

Een stel bij het expertise centrum van Schoonenberg

Onze expertise staat tot jouw beschikking! Schoonenberg audiciens zijn professioneel geschoolde en StAr geregistreerde paramedici, beschikken vaak over jarenlange ervaring en zijn bevoegd om hoor triage uit te voeren. Daarom kunnen wij de meeste klanten goed helpen in onze winkels. Echter, ongeveer 20% van de gehoorproblemen is complex, zoals tinnitus, hoorproblemen bij kinderen en arbo- of psychosociale problematiek.

Voor deze specialistische hoorzorg kunnen patiënten terecht bij één van onze negen Expertise Centra. Deze zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Alkmaar, Nijmegen, Eindhoven, Heerlen en Maastricht. Wij streven naar de beste hooroplossing voor mensen en werken volgens de laatste kwaliteitsstandaarden en hoorzorgprotocollen.

Lees meer over onze Expertise Centra