0900 600 7008

Informatie voor AC & KNO


Professionals op het gebied van KNO en Audiologie vinden hier voor hen relevante informatie. Hebt u vragen of wilt u in contact komen met uw lokale audicien? Stuur een email naar kno@schoonenberg.nl of ac@schoonenberg.nl.

Webinar Gehoorverlies & Cognitie

Op 9 maart vond ons allereerste webinar plaats, met als thema ‘Gehoorverlies & Cognitie’. Op deze pagina is het webinar terug te kijken. Gehoorverlies werd lang beschouwd als een goedaardig gevolg van veroudering. Nieuw onderzoek brengt onbehandeld gehoorverlies in verband met een groot aantal samen voorkomende aandoeningen, waaronder cognitieve achteruitgang, met aanzienlijke gevolgen voor de algemene gezondheid, de levenskwaliteit en de kosten van de gezondheidszorg. Onze sprekers delen baanbrekend onderzoek over de impact van hoortoestellen op cognitie bij ouderen en schetsen nieuwe perspectieven in de audiologische zorg over het ondersteunen van het patiëntenwelzijn en gezond ouder worden.

 • Prof. Dr. Nathalie Giroud geeft een overzicht van de fundamentele wetenschap over gehoorverlies en cognitie.  
 • Prof. Dr. Julia Sarant deelt de meest recente resultaten van een longitudinaal onderzoek naar de effecten van hoortoestellen op cognitie en cognitieve achteruitgang.
 • Dr. Christine Jones schetst de klinische implicaties van de meest recente onderzoeksresultaten.
 • Dr. Stefan LaunerSenior Vice President Audiology & Health Innovation bij Sonova, treedt op als gastheer van dit speciale panel van internationaal gerenommeerde onderzoekers.

De keynote presentaties worden gevolgd door een live vraag- en antwoordsessie gemodereerd door Dr. Launer.  

 • Prof. Dr. Nathalie Giroud, Professor for Neurocognition of Speech & LanguageUniversity of Zurich
 • Prof. Dr. Julia Sarant, Associate Professor & Lead Chief Investigator, University of Melbourne
 • Dr. Christine Jones, Vice President Audiology & Medicalization, Sonova
 • Dr. Ulrike Lemke, Senior Expert Healthy Aging, Sonova
 

Highlights

 • Onderzoek bracht onbehandeld gehoorverlies in verband met een groot aantal samen voorkomende aandoeningen. Met aanzienlijke gevolgen voor de algehele gezondheid, de kwaliteit van leven en de kosten van de gezondheidszorg.
 • Gehoorverlies draagt 8-9% bij aan het risico op dementie en wordt beschouwd als de grootste afzonderlijk beïnvloedbare potentiële risicofactor voor dementie.
 • Bij volwassenen met een ernstiger gehoorverlies en een groter risico op dementie, wordt een vermindering van 4% van het volume in de hippocampus waargenomen.
 • De cognitieve functie bij slechthorende ouderen die hoortoestellen dragen, kan niet alleen stabiel blijven, maar kan in de loop van de tijd ook aanzienlijk verbeteren.
 • Sonova Audiological Care onderkent de onderlinge samenhang tussen gehoorverlies en andere gezondheidskwesties. Het doel is om hoorzorg van hoge kwaliteit te leveren en daarbij nieuwe diensten aan te bieden.

Liever de nieuwsbrief voor AC & KNO digitaal ontvangen?

Ongeveer 6 keer per jaar verstuurt Schoonenberg een nieuwsbrief aan professionals werkzaam bij AC & KNO. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van diverse audiologische ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan digitaal ontvangen, dan kunt u dat hier aangeven. Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om de nieuwsbrief te verzenden. Bij elke nieuwsbrief wordt u de mogelijkheid geboden om uit te schrijven.NOAH protocol

Een slechthorende cliënt kan zich met zijn zorgvraag aanmelden bij 4 locaties: de huisarts, de audicien, de KNO-arts en het Audiologisch Centrum. Wanneer een slechthorende cliënt zich bij de audicien meldt, wordt van de audicien verwacht dat hij d.m.v. triage vaststelt of de cliënt verdere medische of audiologische zorg en begeleiding nodig heeft. Op basis van het NOAH-protocol adviseert de audicien welk traject de slechthorende dient te doorlopen voor een adequate hoortoestelaanpassing. Daarbij kennen we 3 trajecten: via de audicien, via de KNO-arts of via het Audiologisch Centrum. De gevolgde criteria per traject vindt u uitgebreid toegelicht vanaf p13.

Download NOAH Protocol (PDF)