Overslaan en naar de inhoud gaan
Direct afspraak maken?0900 600 7008

Privacy statement

Privacyverklaring

We danken u voor uw interesse in onze producten en uw bezoek aan onze winkel of onze website. We hechten veel belang aan uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze winkel of website bezoekt. De bescherming van uw persoonsgegevens, zoals uw telefoonnummer, e-mailadres, naam en adres is dan ook een belangrijk element waar we bijzonder veel aandacht aan besteden.

In overeenstemming met de Europese Richtlijn Gegevensbescherming 95/46/EG en 2002/58/EC (geïmplementeerd in de verschillende Lidstaten van de Europese Unie) informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde deze Privacyverklaring of enige informatie vermeld op de website te wijzigen, actualiseren of corrigeren, zonder kennisgeving, door een gewijzigde verklaring te plaatsen op onze website. Wanneer u de website blijft gebruiken betekent dit dat u de gewijzigde Privacyverklaring aanvaardt en goedkeurt. Indien u deze Privacyverklaring (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) niet aanvaardt, gelieve dan onmiddellijk de website te verlaten.

Wanneer verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

  1. Wanneer u onze website gebruikt: wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Schoonenberg Hoorcomfort B.V. (in dit document ‘Schoonenberg.’ genoemd) gelegen te Noordhoevelaan 66, 3319 CH Dordrecht in de hoedanigheid van verantwoordelijke  automatisch persoonsgegevens over uw websitebezoek. Deze gegevens kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot: de naam van uw internetdienstverleners, de website vanwaar u ons bezoekt, de websites die u effectief bezoekt en de duur van uw bezoek. Voor meer informatie over de cookies waarvan Schoonenberg gebruik maakt bij een bezoek aan onze website, verwijzen wij naar onze Verklaring inzake Cookies.
  2. Met betrekking tot een aankoop, klantenregistratie, hoortest, onderzoek of wedstrijd: de informatie die door u wordt verschaft via de website of in de winkel en die wij verzamelen in deze situaties, zal door Schoonenberg verwerkt worden. Deze informatie kunnen ook gezondheidsgegevens zijn. 
  3. Wanneer u op een andere manier met onze medewerkers in contact komt, bijvoorbeeld in onze winkels of telefonisch: de informatie die door u verschaft wordt in deze situaties zal door Schoonenberg verwerkt worden.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Wanneer u onze website gebruikt: Schoonenberg  verwerkt  de verzamelde gegevens om de voorkeuren van onze bezoekers op te volgen en om onze websites dienaangaande te optimaliseren

b. en c. Met betrekking tot het maken van een afspraak, een aankoop, klantenregistratie, een onderzoek of een wedstrijd: Schoonenberg zal de verzamelde gegevens gebruiken tijdens haar normale bedrijfsvoering, in de communicatie met u, voor de technische administratie van de website, klantenvoldoening (en onderzoeken daaromtrent) en -administratie, productonderzoeken en -marketing, maar enkel voor zover nodig in ieder specifiek geval. 

Verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en opt-out

Indien nodig, vragen wij onze bezoekers om ons mee te delen of zij al dan niet verdere informatie over onze producten en diensten wensen te ontvangen (direct marketing). Bijvoorbeeld, we zullen u enkel marketingboodschappen via e-mail verzenden,

  • indien u (uitdrukkelijk) daarmee hebt ingestemd (opt-in), bv. wanneer u Schoonenberg uw contactinformatie hebt bezorgd door het daartoe voorziene vakje aan te kruisen, of
  • indien u Schoonenberg uw contactinformatie al hebt bezorgd doordat u onze producten hebt gekocht (én uw contactinformatie zal dan enkel gebruikt worden voor marketing-boodschappen betreffende producten of diensten die gelijkaardig zijn aan of verbonden zijn met de producten die u al gekocht hebt en indien u de mogelijkheid hebt gehad om van de opt-out gebruik te maken wanneer u uw contactinfo hebt verschaft).

In iedere marketingemail bieden wij u de gelegenheid om u af te melden voor deze e-mails. Dit geldt niet voor zogenaamde servicemails. Hieronder vallen afspraakbevestigingen, niet-commerciële productinformatie (bijvoorbeeld een terugroepactie).

Gelieve te noteren dat u Schoonenberg.nl te allen tijde kunt laten weten dat u niet langer enige direct marketing informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten. Gelieve in dit geval contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. 

Verstrekking van persoonsgegevens

Schoonenberg kan uw persoonsgegevens delen met haar verbonden ondernemingen, derde dienstverleners, met inbegrip van bewerkers , zorgverzekeraars en commerciële partners die Schonenberg inschakelt in het kader van de gewone bedrijfsvoering.

Schoonenberg zal uw persoonsgegevens vrijgeven aan derden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Schoonenberg zal persoonsgegevens ook kunnen verstrekken indien zij, naar eigen goeddunken, van mening is dat dit nodig is om onwettige of schadelijke handelingen te vermijden of te beperken.

Links

Deze website van Schoonenberg kan links naar andere websites omvatten of bevatten die niet gedekt zijn door deze Privacy statement. Schoonenberg.nl is niet de beheerder van die websites en regelt of controleert niet hoe die derden gebruik maken van uw persoonsgegevens. Schoonenberg is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites of voor de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken. 

Contact

Schoonenberg Hoorcomfort B.V.
Noordhoevelaan 66
3319 CH Dordrecht
078-6527399
klantenservice@schoonenberg.nl

 

Deze pagina delen met anderen: