Overzicht acties
Bekijk hier al onze actuele acties en profiteer van de scherpste aanbiedingen!

Kwaliteit

Een goede kwaliteit van hoorzorg vinden we bij Schoonenberg heel belangrijk. We willen leren van wat goed gaat en altijd onderzoeken wat nog beter kan. Dit doen we door goed te luisteren naar u als klant en door u te vertellen over nieuwe mogelijkheden, voor bijvoorbeeld behandelingen of (innovatieve) hooroplossingen. We horen graag hoe u de hoorzorg en onze manier van werken ervaren heeft.

Kwaliteit meten

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te meten maken we gebruik van kwaliteitsindicatoren. We controleren onszelf, maar ook externe organisaties controleren ons, zoals het branche keurmerk Stichting Audicienregister (StAr) en TUV in het kader van ons ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsysteem. Hierdoor voldoen we aan de regels voor kwaliteit die in heel Nederland gelden m.b.t. hoorzorg en daarnaast stellen we eigen, aanvullende kwaliteitseisen. 

Kwaliteitsaudiciens

Schoonenberg is aangesloten bij branchevereniging ’de Kwaliteitsaudiciens‘. Deze branchevereniging komt op voor behoud van kwalitatieve hoorzorg. Speerpunten zijn certificering en naleving van kwaliteit, het voorlichten van consumenten, en zorg en aandacht die afgestemd is op de specifieke behoeften en leefomstandigheden van  klanten.

Klachtenregeling Schoonenberg Hoorsupport

We doen ons best om u zo goed mogelijk te adviseren en te helpen. Maar misschien is de dienstverlening toch anders gelopen dan u had verwacht. Heeft u een vraag, suggestie of klacht over de producten en/of diensten van Schoonenberg Hoorsupport, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt.

Dit gaat gemakkelijk via het contactformulier, maar u kunt ook kiezen voor één van de andere kanalen (telefoon, e-mail of post).

Onze klantenservice neemt uw vraag, suggestie of klacht in behandeling. We reageren zo snel mogelijk op een vraag, suggestie of klacht en in ieder geval binnen 6 weken.

Klachten onderzoeken wij zorgvuldig om in overleg met u tot een goede oplossing te komen. Bij het indienen van een klacht ontvangt u van de klantenservice een gemotiveerd oordeel over de klacht. Als voor het kunnen geven van een zorgvuldig oordeel meer tijd nodig is, kan deze termijn eenmaal verlengd worden met 4 weken. De klantenservice informeert u hier in dit geval tijdig schriftelijk over.

 

Sonova Audiological Care Nederland  
Postbus  8115 
3009 AC Rotterdam