Overzicht acties
Bekijk hier al onze actuele acties en profiteer van de scherpste aanbiedingen!

De Hear the World Foundation, in 2006 opgericht door de Sonova Groep, steunt wereldwijd projecten waardoor kinderen met gehoorverlies zich passend bij hun leeftijd kunnen ontwikkelen. De stichting richt zich op projecten in lage- en middeninkomenslanden die kinderen met gehoorverlies toegang geven tot audiologische zorg. Daartoe stelt de Zwitserse non-profitstichting financiële middelen, hoortechnologie en expertise ter plaatse ter beschikking om lokale professionals op te leiden. De expertise wordt geleverd door medewerkers van de Sonova Groep die op vrijwillige basis voor de stichting werken.

Wereldwijd zijn er ongeveer 466 miljoen mensen met gehoorverlies en onder hen 34 miljoen kinderen (Bron: WHO, 2018). Rond de helft van deze gevallen had voorkomen kunnen worden door het nemen van preventieve maatregelen. 

Een van de grootste uitdagingen is dat 80 procent van de mensen met gehoorverlies in lage- tot middeninkomenslanden woont en vaak geen toegang heeft tot audiologische of medische zorg. In lage-inkomenslanden draagt bijvoorbeeld slechts één op de 40 mensen met gehoorverlies een hoortoestel.

Meer informatie (Engels)
Dit heeft ernstige gevolgen: kinderen met onbehandeld gehoorverlies hebben, vooral in deze regio's, nauwelijks toekomstperspectieven. Kinderen die niet goed kunnen horen, hebben immers moeite met leren spreken, waardoor hun kansen op onderwijs en een voor hun leeftijd geschikte ontwikkeling afnemen. Hoorapparaten en audiologische en medische zorg zouden dit kunnen verhelpen. De meeste gezinnen hebben hier echter geen toegang toe.

Doneer

Sociale verantwoordelijkheid bij Sonova

Tegen deze achtergrond heeft Sonova in 2006 de non-profit Hear the World Foundation opgericht.

De visie van de stichting

Een wereld waarin:

  • iedereen de kans heeft om een goed gehoor te ervaren,
  • het dragen van een hoortoestel niet langer een taboe is,
  • het gehoor wordt gekoesterd en beschermd, en
  • mensen met gehoorverlies gelijke kansen hebben.
"De Hear the World Foundation pleit voor gelijke kansen en een betere kwaliteit van leven voor hulpbehoevende mensen met gehoorverlies over de hele wereld."
De stichting steunt actief hulpprojecten voor mensen, vooral kinderen in nood met gehoorverlies - met financiering, hoortoestellen en expertise geleverd door Sonova medewerkers in de rol van vrijwilliger.

Lees meer (Engels)