Overzicht acties
Bekijk hier al onze actuele acties en profiteer van de scherpste aanbiedingen!
Home

Wij respecteren je privacy

Schoonenberg wil je de best mogelijke ervaring bieden, zodat je optimaal kunt genieten van onze dienstverlening en service — vandaag, morgen en in de toekomst. Het is ook ons doel om naar onze klanten toe zo open en transparant mogelijk te zijn over de persoonlijke gegevens die wij verzamelen om deze dienstverlening en service te bieden, hoe deze worden gebruikt en met wie deze worden gedeeld.

1. Welke verbeteringen hebben we doorgevoerd?

Wij willen je laten weten dat wij enkele verbeteringen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid.
en ons beleid biedt nu:

 • meer transparantie over hoe Schoonenberg je gegevens gebruikt;
 • toegankelijke informatie over de rechten van klanten en de verplichtingen van Schoonenberg met betrekking tot je persoonsgegevens; en
 • aanvullende informatie over hoe Schoonenberg cookies gebruikt zodat je handiger en effectiever gebruik kunt maken van de Schoonenberg-website.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Indien je een hoortoestel aanschaft hebben wij verschillende persoons-en gezondheidsgegevens van je nodig om een aanpassing te doen en eventueel je vergoeding bij de zorgverzekeraar in te dienen. Graag informeren wij je over welke persoons-en gezondheidsgegevens wij van je verzamelen:

 • NAW gegevens:
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • BSN nummer
 
 • Zorgverzekeraars gegevens:
  • Naam zorgverzekeraar
  • Aanvullende verzekering
  • Polisnummer
 
 • Gezondheidsgegevens:
  • Anamnese
  • Otoscopie
  • Audiometrie en/of hoortest
  • Amsterdamse vragen lijst voor en na de aanpassing
  • Cosi/Hoordoelen
  • Recept, verwijzing en/of goedkeuring KNO-arts of Audiologische centrum
  • Merk, type en instelling hoortoestel
 
 • Overige gegevens
  • Aanpasbon
  • Factuur
  • Tevredenheidsverklaring
  • Formulieren die verband houden met verlies hoortoestel of restitutie verzoeken
  • Opnames van (uitgaande) telefoongesprekken van ons callcenter t.b.v. trainings- en kwaliteitsdoelstellingen

3. Wat zijn je rechten in de privacy wetgeving?

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via ons Klantcontact formulier.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kan je inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken: zie punt 2 hierboven. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Lees dit in onze Privacy Statement.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kunt de persoonsgegevens die wij van je hebben laten verwijderen. Het kan echter zijn dat we op basis van een zwaarder wegende grondslag verplicht zijn je gegevens nog over meerdere jaren te moeten bewaren, zie punt 4 hieronder.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van je persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Gebruik daarvoor de 'afmelden' mogelijkheid onderaan elke e-mail.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kunt hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens die wij hanteren

Op basis van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn wij verplicht om je persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren, te rekenen vanaf het moment dat de behandeling (aanpassing van hoortoestel of ander hoorproduct) is afgerond. 

Uitzondering hierop zijn de persoonsgegevens die wij verkregen hebben in het kader van de aanschaf van zwemdopjes of gehoorbescherming op maat. Hierbij hanteren wij een maximale bewaartermijn van twee jaar, met name indien een verlengde garantie van twee jaar is aangeschaft.

Daarnaast worden de opnames van (uitgaande) telefoongesprekken van ons callcenter 2 maanden bewaard.