Overzicht acties
Bekijk hier al onze actuele acties en profiteer van de scherpste aanbiedingen!

Een afbeelding van het VU medisch centrum in Amsterdam

Schoonenberg introduceert een nieuw concept binnen de hoorzorg: HoorSupport®. Binnen de traditionele hoorzorg ligt de focus veelal alleen op het verminderen van gehoorklachten door de inzet van hoortoestellen. HoorSupport® is ontwikkeld om de communicatie van de slechthorende als geheel te verbeteren. Hiermee volgt Schoonenberg de adviezen van vooraanstaande onderzoekers die stellen dat een brede benadering nodig is om de het welzijn van de slechthorende én zijn omgeving te verbeteren.

HoorSupport® bestaat uit een boek, een online programma en een workshop. De opzet, inhoud en timing van dit programma zijn deels gebaseerd op een onderzoek van KNO van VUmc , en deels op inzichten en ervaringen die Schoonenberg in de loop der jaren heeft opgedaan.

Schoonenberg en VUmc onderzoeken de effectiviteit van HoorSupport® in een vierjarig onderzoek. Gedurende het onderzoek wordt gekeken naar vier aspecten.

  • Effectiviteit van het hoortoestelgebruik
  • Tevredenheid van de gebruiker
  • Auditieve beperkingen
  • Ervaringen van de Communicatie Partner

Onderzoekers van VUmc en Schoonenberg zullen in de toekomst over de resultaten van het onderzoek publiceren.

Lees hier het interview met Prof. dr. Sophia E. Kramer, VUmc Amsterdam over de samenwerking met Schoonenberg