Goed horen lukt veel beter wanneer de omstandigheden en de manier waarop je communiceert, optimaal zijn. Een goed hoortoestel is maar de helft van het verhaal; goede communicatie is minstens even belangrijk. Precies deze overtuiging bracht Schoonenberg en de afdeling KNO van VUmc enkele jaren geleden bij elkaar.

Sophia Kramer, neuropsycholoog en hoogleraar Auditief Functioneren en Participatie aan de afdeling KNO Hoofd Halschirugie VUmc, herinnert het zich nog goed. Zij raakte in gesprek met een Marketing Director van Schoonenberg. ‘Zij was hoogst verbaasd dat de meeste audiciens claimen dat ze de communicatie voor slechthorenden verbeteren, terwijl ze eigenlijk alleen maar hoortoestellen verkopen. Bij Schoonenberg realiseerden ze zich dat er veel meer nodig is om de communicatie voor slechthorenden te verbeteren en dat wilden ze gaan aanbieden. Zo is de samenwerking ontstaan.’

Lees hier meer over de samenwerking tussen Schoonenberg en het VUmc

Het draait om communicatie

Kramer en het audiologisch centrum van de afdeling KNO van VUmc ontwikkelden het cursusprogramma ‘Horen en gehoord worden: hoe kan het beter’. De inzichten die zij opdeden in hun onderzoek zijn verwerkt in het HoorSupport® begeleidingsprogramma van Schoonenberg. Onderdeel daarvan zijn films die laten zien wat je kunt doen om in verschillende ‘hoorsituaties’ – met veel achtergrondgeluid, bij de dokter, in een gesprek met één of meerdere personen, et cetera – zo goed mogelijk te horen en gehoord te worden.

Wat je zelf kunt doen, als slechthorende, maar ook wat je omgeving kan doen. Want de mensen die met slechthorenden spreken, moeten ook weten hoe ze het beste kunnen omgaan met die slechthorendheid. Niet heel luid gaan praten maar de ander aankijken, zorgen dat je gezicht en mond goed te zien zijn, langzamer spreken en duidelijk articuleren zijn voor de hand liggend voorbeelden.

‘Het is helemaal niet technisch en ingewikkeld maar ook weer niet zo simpel, omdat het ook met een verandering van gedrag te maken heeft, en dat is niet zo makkelijk om blijvend aan te leren.’

Het HoorSupport®-programma helpt je zo niet alleen bij het instellen en het wennen aan je hoortoestellen, maar ook hoe je de communicatie met je omgeving kunt verbeteren. Kramer: ‘Dit helpt voorkomen dat mensen hun hoortoestellen in een la leggen omdat ze er niet goed mee om kunnen gaan. Als ze dat doen, hebben ze helemaal geen oplossing.’

In het belang van de klant

Kramer spreekt vol lof over het initiatief van Schoonenberg om klanten bij de aanschaf van een hoortoestel het HoorSupport® programma aan te bieden. ‘Ik heb veel respect voor Schoonenberg, omdat ze zoveel verder gaan dan alleen maar hoortoestellen verkopen. Het vergt iets van de mensen die in de winkel werken: zij moeten met klanten praten over communicatie en ze vragen een communicatiepartner mee te nemen. Ze hebben het er allemaal voor over omdat ze het belang van hun klanten vooropstellen.’

Janine Meijerink, PhD-student op de afdeling KNO, sectie Ear & Hearing van VUmc voert het uitgebreide onderzoek uit dat het Audiologisch Centrum VUmc doet naar de effecten van het HoorSupport® programma. Meijerink: ‘Door winkels te vergelijken die zorg aanbieden zonder het HoorSupport® programma met winkels die het HoorSupport® programma wél aanbieden, hopen wij op een objectieve manier te kunnen aantonen dat HoorSupport helpt de communicatie te verbeteren, dat mensen beter leren omgaan met de gevolgen van slechthorendheid en beter leren omgaan met hun hoortoestel.