Stijging in depressie

Één van de onderzoeken toont aan dat als gehoorverlies wordt genegeerd, het percentage van depressieve volwassenen toeneemt. Het onderzoek laat een stijging van 5% zien in depressies onder volwassenen zonder gehoorverlies tot meer dan 11% onder volwassenen met gehoorverlies. Ook is aangetoond dat personen die wel een hoortoestel dragen 50% minder kans hebben op een depressie dan personen die geen hoortoestel dragen.

Isolatie

Hoewel de oorzaak-en-gevolg relatie niet bekend is zijn deze onderzoeksuitkomsten niet verrassend. Sociaal samenzijn wordt steeds moeilijker als gehoorverlies zich ontwikkelt. Wanneer de communicatie een strijd wordt zullen sommige mensen zich simpelweg terugtrekken en zullen zij zich isoleren van gesprekken met vrienden en dierbaren.

Terughoudend gedrag

Veel mensen zijn terughoudend om een oplossing te zoeken voor hun gehoorproblemen, ondanks de toenemende impact op hun leven en druk op hun verbinding met de wereld. Redenen waarom mensen weigeren zich te laten behandelen aan hun gehoorprobleem kan zijn dat zij ontkennen er last van te hebben, zij een gebrek aan bewustzijn hebben of ijdelheid een grote rol speelt.

Minimale impact

Moderne hoortoestellen zijn er in diverse soorten en maten. De meeste hoortoestellen zijn erg klein wat leidt tot een minimale impact op het dagelijkse leven. Het niet op zoek gaan naar een behandeling voor een gehoorprobleem kan meer negatieve invloed hebben op uw leven dan dat u zou denken.

Kent u iemand die eigenlijk op zoek moet naar een oplossing voor zijn of haar gehoorprobleem maar zelf geen initiatief neemt? Overtuig deze persoon om een afspraak te maken met één van onze audiciens.