Wat veroorzaakt gehoorverlies en uiteindelijk doofheid?

Het is niet ongebruikelijk dat mensen die slecht horen zich afwenden van vrienden en familie en in een isolement raken. Gehoorverlies betekent dat u niet meer in staat bent gesprekken te voeren en zich uit te wisselen met uw dierbaren op de manier die u voorheen gewend was. Dit kan enorm frustrerend zijn.

De meest voorkomende oorzaken zijn:
  • ouder worden
  • langdurige blootstelling aan bovenmatig lawaai
  • aandoeningen als meningitis
  • erfelijke factoren
  • bepaalde medicijnen

Mate van gehoorverlies

De term “mate van gehoorverlies” verwijst naar de verschillende niveaus van beschadiging. Uw gehoorverlies kan van een totaal andere graad zijn dan bij iemand anders en valt in één van de vier categorieën: 
  • mild 
  • gemiddeld
  • ernstig
  • vergaand

Audiciens meten de intensiteit van een geluid en de mate van gehoorverlies in decibel (dB). Dit betekent dat u bij een gehoorverlies van 40 dB niet in staat bent geluiden waar te nemen onder 40 dB.

Wanneer een bepaalde meting twee verschillende categorieën begrenst, wordt dit een combinatie van beide genoemd. Uw gehoor wordt als normaal beschouwd wanneer het geluid tussen 20-25 decibel kan waarnemen. Als u alleen boven dat bereik kunt horen, wordt u geacht te lijden aan gehoorverlies.
Infografiek – Mate van gehoorverlies
Mild gehoorverlies
Als er sprake is van mild gehoorverlies, hebt u waarschijnlijk moeite om geluid onder 40 decibel waar te nemen. U kunt zacht uitgesproken worden, het geluid van de koelkastmotor of het tikken van de klok niet horen. Als uw gehoorverlies in deze categorie valt, hebt u nog geen moeite met het geluid van luide of meer intense klinkers. Maar waarschijnlijk neemt u het geluid van enkele zachtere medeklinkers niet waar. Wanneer u zichzelf erop betrapt mensen nu en dan te vragen om luider te spreken omdat u ze niet verstaat, kunt u het best een gehoortest laten doen door een specialist. De beste manier om een idee te krijgen hoe dit stadium ongeveer klinkt, is door vier vingers in uw oren te steken en dan te luisteren naar iemand die praat.
Gemiddeld gehoorverlies
Gemiddeld gehoorverlies staat een stapje hoger op de schaal. Met deze mate van slechthorendheid heeft u moeite om geluiden onder de 40 tot 70 decibel te horen. In dit stadium zult u niet alleen de zachte medeklinkers niet meer horen, maar ook moeite hebben om klinkers te onderscheiden. Met een gemiddeld verlies van gehoorvermogen merkt u dat u weliswaar iets hoort zonder uw gehoorapparaat, maar vaak niet meer begrijpt wat er gezegd wordt. Kenmerkend voor dit stadium is dat de meeste mensen de fase van ontkenning voorbij zijn en erkennen dat ze een ernstig gehoorprobleem hebben.
Gemiddeld tot ernstig gehoorverlies
In dit stadium kunt u uitgesproken woorden niet meer verstaan zonder gehoorapparaat. Het kan bijzonder frustrerend zijn dat u niet altijd kunt begrijpen wat er gezegd wordt, zelfs wanneer u uw hoortoestel in hebt. Het geluid harder zetten, zorgt evenmin voor meer duidelijkheid.
Ernstig gehoorverlies
Bij ernstig gehoorverlies kunt u geen geluid meer horen onder 70 tot 90 decibel. Zelfs het geluid van een rinkelende telefoon kan u compleet ontgaan. Om voor een hogere levenskwaliteit te zorgen, is een gehoorapparaat of een cochleair implantaat absoluut noodzakelijk. Als u dit nog niet hebt, is het essentieel dat u een afspraak maakt met een professionele audicien voor een grondige analyse.
Vergaand gehoorverlies of doofheid
In dit stadium kunt u alleen nog geluid waarnemen boven 90 decibel. Zelfs bijzonder luide geluiden als een vliegtuigmotor zijn niet meer hoorbaar. Vergaand gehoorverlies of doofheid is een uitermate ernstige situatie. Wie hiermee te maken krijgt, neemt vaak toevlucht tot liplezen om te proberen het contact niet helemaal te verliezen. Het gehoorapparaat biedt op dit punt nog maar gedeeltelijke verbeteringen, waardoor u de geluiden van uw omgeving kunt horen en zelfs enige mondelinge communicatie mogelijk is.
Als u of iemand die u kent, tekenen van gehoorverlies vertoont, is het dringend nodig een audicien te bezoeken om een gehoortest te laten doen. Alleen een speciaal opgeleide professional kan een analyse maken, de resultaten van uw gehoortest beoordelen en de beste behandeling aanbevelen.
De informatie in dit artikel is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij vragen over uw gezondheid altijd een arts of een andere zorgverlener.