Onderzoekers in de Verenigde Staten bestudeerden de impact die onbekende of onbehandelde gehoorproblemen kunnen hebben op mensen tussen de 60 en 69 jaar. Het onderzoek wees uit dat voor iedere tien decibel verlies - tien decibel komt ongeveer overeen met rustig ademen - de kans op een sociaal isolement met 52% toeneemt.

Ook lieten de senioren bij 10dB gehoorverlies een verslechtering van het cognitieve vermogen van vier jaar zien ten opzichte van de natuurlijke leeftijdsgerelateerde achteruitgang van mensen met een goed gehoor.

"Gehoorverlies wordt meestal niet als maatschappelijk gezondheidsprobleem gezien. En daardoor zijn de zorgvoorzieningen voor het herkennen en testen van gehoorproblemen vaak beperkt," zegt dr. Paul Mick, één van de onderzoeksartsen en professor klinisch assistentie. "Sociale isolementen laten dezelfde negatieve invloeden nop sterftecijfers zien als roken en drinken. We zouden dit dan ook verder moeten onderzoeken, zowel op maatschappelijk als op patiëntniveau."

Het onderzoek waar dr. Mick aan meewerkte bestond uit het analyseren van gegevens die door The National Health and Nutrition Examination Survey (Nationale Gezondheids- en Voedingsenquête) tussen 1999 en 2010 zijn verzameld. De nationale gezondheids- en voedingsenquête werd gehouden in de Verenigde Staten ten behoeve van een onderzoek over de relatie tussen gezondheid en demografie, sociaal economische factoren en andere voedings- en gezondheidsgerelateerde onderwerpen.

Dr. Mick zegt dat hij graag zijn onderzoek wil uitbreiden om erachter te komen of interventies, zoals een bevolkingsonderzoek, een positieve invloed hebben op algehele gezondheidscijfers onder ouderen.

Het onderzoek van dr. Mick is onlangs gepubliceerd in het vakblad Ear & Hearing. Ook in 2011 is er in het International Journal of Audiology een artikel over dit onderwerp gepubliceerd.