Wat is aan leeftijd gebonden gehoorverlies?

Aan leeftijd gebonden slechthorendheid, ook wel bekend als presbyacusis, is een vermindering van het gehoorvermogen dat optreedt als u ouder wordt. Het is de meest voorkomende vorm van sensorineuraal gehoorverlies. De term sensorineuraal gehoorverlies betekent dat de haarcellen in uw binnenoor of uw zenuwbanen beschadigd zijn. In de meeste gevallen betreft het gehoorverlies beide oren.

Misschien vindt u het verrassend dat aan leeftijd gebonden gehoorverlies al op relatief jonge leeftijd kan beginnen. Uw gehoor kan al verslechteren vanaf uw dertigste of veertigste en mettertijd steeds verder afnemen. Hoewel presbyacusis niet levensbedreigend is, is het geen goed idee dit onbehandeld te laten. Als de aandoening ernstiger wordt, zal het zijn tol eisen ten koste van uw levenskwaliteit.
In een vroeg stadium van presbyacusis, vindt u het misschien moeilijk om geluid op een hoge frequentie te horen. Praten valt in deze categorie, wat betekent dat het verstaan van gesproken taal in de loop der tijd steeds moeilijker wordt. Anderen verstaan wordt nog moeilijker in een omgeving met veel lawaai of veel achtergrondgeluiden. Het geniepige aan presbyacusis is dat het gehoorverlies zo langzaam gebeurt dat u misschien niet eens beseft niet meer zo goed te horen als vroeger.

Wanneer na verloop van tijd uw gehoorverlies verergert, zult u merken dat niet alleen hoge tonen u problemen opleveren. U zult merken dat presbyacusis nu ook andere frequenties betreft. Ontdekken waar een geluid vandaan komt en de bron herkennen, wordt moeilijker. U kunt ook te maken krijgen met tinnitus (rinkelen in het oor), duizeligheid en zelfs evenwichtsproblemen.
aan-leeftijd-gebonden-gehoorverlies
Aan leeftijd gebonden gehoorverlies kan uw levenskwaliteit sluipend verminderen. Wanneer mensen zich realiseren hoe groot hun gehoorverlies is, worden ze vaak zeer ontmoedigd en terughoudender om deel te nemen aan sociale interacties. Sociaal isolement en depressies zijn vaak het gevolg van problemen met het gehoor. Wie worstelt met presbyacusis, kan deze emoties vermoedelijk maar al te goed begrijpen. Het is niet eenvoudig om de realiteit onder ogen te zien dat u niet meer goed hoort en anderen niet goed verstaat.

Een ander facet om u zorgen over te maken is dat uw gehoorverlies al snel een veiligheidsrisico kan worden. Kunt u zich voorstellen dat u het snerpende brandalarm niet hoort wanneer uw huis in brand staat? Of de sirene van de ziekenwagen niet hoort op de snelweg? Al deze situaties kunnen u letsel berokkenen. Als u te maken hebt met aan leeftijd gebonden gehoorverlies, is het cruciaal om een gehoortest te doen bij een audicien of een andere specialist. Uw arts kan de mate van beschadiging van uw auditief systeem vaststellen en u adviseren over de best mogelijke oplossing voor uw problemen. Indien nodig kan hij of zij een gehoorapparaat aanbevelen om uw gehoor te verbeteren en uw zelfvertrouwen te herwinnen.

Hoe gewoon is aan leeftijd gebonden gehoorverlies?

U staat zeker niet alleen met uw probleem van presbyacusis. In feite is het één van de meest voorkomende gezondheidsproblemen onder ouderen. Wereldwijd betreft dit miljoenen mensen. In de Verenigde Staten heeft 50% van de bevolking boven 65 een bepaalde mate van gehoorverlies. Het aantal slecht horende mensen boven 85 ligt nog hoger – geschat 80 procent wordt geteisterd door dit probleem. Deze statistieken verklaren waarom – volgens het National Institute of Deafness and Other Communication Disorders – er meer dan 28 miljoen mensen in de VS baat zouden hebben bij een gehoorapparaat.

Wat veroorzaakt aan leeftijd gebonden gehoorverlies?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om uw afnemende gehoorsvermogen alleen te wijten aan het ouder worden, is er meer aan de hand. Ook al begrijpen wetenschappers de exacte oorzaken nog niet helemaal, toch is het waarschijnlijk dat diverse factoren een bijdrage leveren aan het gehoorverlies terwijl we ouder worden. Ze weten nog niet zeker of het probleem in het binnen-, midden- of buitenoor schuilt.

Artsen geloven dat presbyacusis wordt veroorzaakt door een combinatie van omgevings-, genetische en lifestylefactoren. Veel deskundigen brengen de ontwikkeling van aan leeftijd gebonden gehoorverlies in verband met veranderingen in het binnenoor. In het binnenoor worden geluidsgolven omgezet in zenuwimpulsen.
Verlies van haarcellen in het slakkenhuis
Het verlies van de fijne zenuwen in de vorm van haarcellen in het slakkenhuis, de cochlea, wordt vaak genoemd als primaire oorzaak. De cochlea is het orgaan dat geluid waarneemt. De zenuw van de cochlea (ook wel auditieve zenuw genoemd) moet waargenomen auditieve informatie rechtstreeks van het slakkenhuis doorgeven aan de hersenen. Levenslange blootstelling aan lawaai kan deze gevoelige haarcellen beschadigen.
Veranderingen van het trommelvlies
Een andere theorie suggereert dat in plaats van het binnenoor veranderingen van het trommelvlies de wortel van het probleem kunnen zijn. Het blijven allemaal theorieën, er is nog niets bewezen. De waarheid is dat de medische gemeenschap niet zeker weet wat de precieze oorzaak is. Waarschijnlijk zorgt een combinatie van diverse factoren voor gehoorverlies terwijl we ouder worden.
Genetische factoren
Vermoedelijk spelen onze genen ook een rol. Wie in de familie andere gevallen van presbyacusis kent, loopt een verhoogd risico. Ook omgevingsfactoren en de levensstijl zijn al in verband gebracht met aan leeftijd gebonden gehoorverlies.
Blootstelling aan lawaai
U moet nooit op hoog volume muziek luisteren via hoofdtelefoons, want langdurige blootstelling aan harde geluiden is erg schadelijk voor uw auditief systeem. Roken en blootstelling aan zware metalen als kwikzilver of lood kunnen uw oren ook schaden. Bepaalde medicijnen kunnen toxisch zijn voor de cellen in uw binnenoor en gehoorverlies veroorzaken.
Voedingspatroon
Hoewel de wetenschap het verband tussen gehoorverlies en het voedingspatroon nog niet volledig ontrafeld heeft, lijkt het erop dat voedingstekorten ook kunnen bijdragen aan presbyacusis.
Als u denkt dat uw gehoor in de loop der jaren gestaag slechter is geworden, kunt u uw gehoor het best laten controleren. Dit is mogelijk door een afspraak te maken met een professional, zoals een audicien.

Op basis van de uitkomsten van uw gehoortest kan uw audicien de mate van beschadiging in elk oor bepalen. Uw specialist kan samen met u aanbevelingen uitwerken om de beste behandeling voor u uit te stippelen. Gehoorapparaten zijn al met groot succes ingezet als oplossing voor aan leeftijd gebonden gehoorverlies. U kunt vragen naar de verschillende mogelijkheden en de voordelen van een gehoorapparaat uitvoerig bespreken.
De informatie in dit artikel is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij vragen over uw gezondheid altijd een arts of een andere zorgverlener.