Slechthorendheid bij jongeren

Naar mijn mening wordt een bril dragen ‘normaler’ gevonden omdat je dat sneller bij iemand ziet. Bovendien worden brillen veel door mensen gedragen. Gehoorapparaten zie je echter lang niet altijd bij iemand. In een vorige blog schreef ik al eens dat ik lang haar heb. Daardoor zien de mensen om mij heen niet dat ik gehoorapparaten draag. In het dagelijks leven wordt slechthorendheid vaak alleen in verband gebracht met oudere mensen. Het komt echter veel vaker voor bij jongeren dan dat mensen denken. Bij jonge mensen schijnt slechthorendheid zelfs toe te nemen, vooral door harde muziek via de smartphone of tijdens concerten.

Van speciaal naar regulier onderwijs

Zelf ken ik niet veel jongeren van mijn leeftijd die slechthorend zijn en gehoorapparaten dragen. Tot en met groep 3 zat ik op een speciale basisschool in de stad Groningen. Naar deze school gaan kinderen die leerproblemen hebben en/of slechthorend zijn. Toen ik naar groep 4 ging mocht ik naar de reguliere openbare basisschool bij mij in het dorp. Daar was ik zo ongeveer de enige met een slecht gehoor en gehoorapparaten. Ik mocht daar naar toe omdat ik goed kon functioneren in de klas en alles goed mee kreeg. Het gevolg daarvan was dat ik erg kort kinderen/jongeren om mij heen heb gehad die ook slechthorend waren. Mijn broer is eigenlijk de enige van mijn leeftijd waarvan ik weet dat hij slechthorend is. Dat maakte het voor mij lastig om te beseffen dat slechthorend zijn en gehoorapparaten dragen eigenlijk, als het erop aan komt, niet veel anders is dan slechtziend zijn en een bril dragen.

Verschil tussen bril en gehoorapparaat

Toch is er een groot en belangrijk verschil tussen een bril en een gehoorapparaat. Een bril zorgt, of lenzen zorgen, ervoor dat je weer optimaal kunt zien. Het corrigeert als het ware je verlies zodat je beide ogen het in de meeste gevallen weer prima doen. Bij een gehoorapparaat is dat niet het geval. Een gehoorapparaat zorgt ervoor dat de geluiden om je heen worden versterkt waardoor je ze beter kunt horen. Maar het brengt je gehoor niet op het ‘oude niveau’ terug. Door je gehoorapparaten hoor je weliswaar veel geluiden, maar die geluiden komen anders bij je hersenen aan dan wanneer je gehoor goed werkt. Als ik met mensen praat die geïnteresseerd zijn in mijn slechthorendheid, reageren ze vaak verbaasd wanneer ik ze vertel dat ik met mijn gehoorapparaten het meeste niet zo hoor zoals zij het horen. Het is belangrijk dat mensen die goed horen dit weten en zich dat beseffen.