Wat is een audiometrisch onderzoek oftewel een gehooronderzoek?

Bij een audiometrisch onderzoek wordt je gehoor door de audicien onderzocht of er sprake is van een gehoorbeperking. Meestal bestaat zo’n onderzoek uit het beantwoorden van vragen en een audiometrische test. Na het gehooronderzoek krijg je van de audicien de uitslag en advies over je gehoor. 

Voor wie is een audiometrisch onderzoek bedoeld?

Een audiometrisch onderzoek is geschikt voor iedereen en voor elke leeftijd. Voor audiometrisch onderzoek onder de 16 jaar kun je terecht bij een audiologisch centrum.

Het is een goed idee om je gehoor elke twee tot drie jaar te laten controleren. De frequentie van een periodiek gehooronderzoek hangt ook af van je gezondheid en of je in je werk wordt blootgesteld aan veel lawaai. Zodra je de leeftijd van 55-60 jaar bereikt, is een jaarlijkse test aan te raden, omdat vanaf deze leeftijd de kans op leeftijdsgebonden gehoorverlies toeneemt.

Wat is het doel van audiometrie?

Met een audiometrische test wordt onderzocht of je oor gezond is en of er sprake is van gehoorverlies. Als de test laat zien dat je gehoor minder is geworden, dan zijn er verschillende typen gehoorverlies mogelijk: 
  • Perceptief gehoorverlies zoals bijvoorbeeld bij ouderdomsslechthorendheid.
  • Conductief gehoorverlies door bijvoorbeeld vocht in het middenoor. 
  • Gemengd gehoorverlies zoals bijvoorbeeld bij otosclerose (verkalking van de stijgbeugel).

Hoe wordt een audiometrische test uitgevoerd?

Met een audiometer wordt een of meerdere soorten hoortests afgenomen. 
Met een audiometer kan bijvoorbeeld een toonaudiogram en spraakaudiogram worden afgenomen. Je krijgt een hoofdtelefoon op of oordopjes in om tonen te horen van verschillende hoogten. De tonen beginnen op het te verwachten hoorbare niveau en worden steeds zachter totdat de grens van hoorbaarheid wordt vastgesteld. Jij geeft aan of je deze tonen hoort en in welk oor.

Wat is een audiogram?

De resultaten van de audiometrische test worden opgetekend in een audiogram. Hierop zijn lijnen te zien die laten zien hoe goed je met elk oor kunt horen. De rode lijn geeft het resultaat weer voor je rechteroor, de blauwe lijn voor je linkeroor. Deze lijnen kunnen voor beide oren verschillen. Een audiogram laat zien of en in welke mate er sprake is van gehoorverlies. Wil je meer informatie over audiogrammen? Lees dan hier verder.

Waar kan ik terecht voor een audiometrisch onderzoek?

Bij een StAr geregistreerde audicien, zoals Schoonenberg kun je terecht voor een goede hoortest. Mochten er bijzonderheden gevonden worden, zul je worden doorverwezen naar een KNO-arts of Audiologisch Centrum. Een audiometrische test is een belangrijke stap in de richting van het behoud van een gezond gehoor op de lange termijn. Daarom is het belangrijk om dit goed te laten uitvoeren.

Hoe lang duurt een audiologisch onderzoek?

Een hoortest duurt ca. 15 minuten. Afhankelijk van de uitslag kunnen er aanvullende onderzoeken nodig zijn.

Bij overtollig oorsmeer kan de hoortest niet goed uitgevoerd worden. Als je hier last van hebt, kun je het beste eerst langs de huisarts gaan om jouw oren schoon te laten maken.

Wat kun je bij een gehooronderzoek verwachten?

Een gehooronderzoek bestaat meestal uit drie delen:
1. Beoordeling van de medische geschiedenis
Je audicien wil alles weten over de rol die geluid en volume spelen in je levensstijl. Je wordt ook gevraagd naar je algehele gezondheid. Daarbij kunnen ook verschillende aspecten van welzijn belangrijk zijn die verband houden met een gezond gehoor.

Tijdens het bezoek bij de  audicien kun je bespreken:
  • je wensen en zorgen over je gehoor 
  • het effect van gehoorverlies op je levensstijl 
  • andere gerelateerde gezondheidsproblemen
2. Verschillende typen onderzoek worden uitgevoerd
Naar aanleiding van het gesprek en de antwoorden die je hebt beantwoord, zijn een of meerdere van de volgende tests mogelijk:

Otoscopie: dit is een visuele inspectie van je gehoorgang en trommelvlies om de gezondheid van het uitwendige oor te waarborgen. De audicien kijkt ook of er sprake is van overtollig oorsmeer of een infectie. 

Audiometrie: Deze het audiometrisch onderzoek wordt gedaan in een geluidscabine, met koptelefoon. Het is een toontest om je vermogen te testen om verschillende frequenties van tonen op verschillende volumes te horen.

Spraakverstaan: Als er sprake is van gehoorverlies, wordt er ook getest op het verstaan van spraak: door middel van een aantal woorden die u moet herhalen, wordt niet alleen bepaald wat u hoort, maar ook wat u verstaat.

Beengeleiding: Bij gehoorverlies wordt ook getest of er beengeleidingsverlies is. Hierbij wordt getest of er gehoorverlies is dat ontstaat voor het slakkenhuis.
3. Overleg en behandelopties bespreken
Zodra alle testen zijn voltooid, zal de audioloog de gezondheid van je gehoor en eventuele behandelingsopties met je bespreken.
Als de testen resultaten bieden op acceptabele niveaus voor het gehoor, hoef je niets te doen. Je kunt dan een nieuw onderzoek over 2 of 3 jaar laten doen of wanneer er iets verandert aan je gehoor.

Hoe weet je wanneer je een gehooronderzoek nodig hebt?

Gehoorverlies ontwikkelt zich meestal geleidelijk. We kunnen gehoorverlies jarenlang negeren of compenseren met aangepast gedrag. Totdat het een belangrijk probleem wordt waarmee de kwaliteit van ons leven achteruit gaat. Om dit te voorkomen, raden wij oudere volwassenen en mensen met gehoorverlies aan om hun gehoor jaarlijks te laten testen.

Onderzoek heeft ook voldoende verbanden aangetoond tussen gehoorproblemen en andere aspecten van de algehele gezondheid om jaarlijkse gehoortesten te rechtvaardigen. 

Moeten kinderen en tieners een gehooronderzoek ondergaan?

De meeste kinderen krijgen bij de geboorte een gehooronderzoek.

Verder onderzoek is vaak niet noodzakelijk. Een gehooronderzoek is wel nodig als er twijfels zijn over het gehoor. Bijvoorbeeld bij de volgende indicaties:

  • Regelmatige oorontstekingen
  • Taalachterstand/Laat beginnen met praten

Heeft u het vermoeden dat er iets mis is met het gehoor van uw kind dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Indien noodzakelijk, kunt u daarna worden doorverwezen naar het Audiologisch Centrum waar men gespecialiseerd is om zelfs bij zeer jonge kinderen een hoortest af te nemen.

Samenvatting

Gevolgen van gehoorverlies worden vaak onderschat. Het is erg belangrijk om de gezondheid van je gehoor serieus te nemen en bij twijfel een hoortest te doen. Een hoortest is bij Schoonenberg altijd gratis en vrijblijvend. Wacht bij twijfels niet te lang. Met een tijdige vaststelling en behandeling kun je vaak een verergering van de problemen voorkomen en worden er vaak betere resultaten behaald.

Wil je direct een indicatie van de status van jouw gehoor? Doe dan onze gratis online gehoortest!

De informatie in dit artikel is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij vragen over uw gezondheid altijd een arts of een andere zorgverlener.