Onderzoek

Amerikaanse wetenschappers hebben een groep van vijftigers en zestigers onderzocht die aan beide oren minder goed hoorden, maar desondanks nog nooit een gehoorapparaat hadden gedragen. Zij lieten de slechthorenden twee keer cognitieve testen uitvoeren om te bekijken hoe goed het gesteld was met hun: werkgeheugen (de tijdelijke opslag van taakrelevante informatie), selectieve aandacht (de verscherping van de aandacht op een gebeurtenis), en verwerkingssnelheid. De eerste keer deden zij de testen voordat zij een gehoorapparaat van dichtbij hadden gezien, de tweede keer nadat zij het twee weken hadden gedragen.

Ontdekking

Uit de analyse van deze data bleek dat de proefpersonen na twee weken een gehoorapparaat te hebben gedragen op alle testen betere scores behaalden: zij verwerkten de correcte antwoorden sneller en konden zich meer woorden herinneren. Volgens de wetenschappers zorgt gehoorverlies bij mensen ervoor dat zij een groter deel van hun hersenen moet inzetten om te luisteren, waardoor hun andere cognitieve vaardigheden erop achteruit gaan. Zij hebben meer tijd nodig om gegevens te verwerken en kunnen minder goed hun aandacht ergens bijhouden. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals slechter presteren op het werk.