Overzicht

Voornaamste oorzaken van fluiten en rondzingen bij gehoorapparaten

  • de oorstukken passen niet
  • de silicone slang is verstopt
  • het apparaat is niet correct ingesteld
  • de gehoorgang is afgesloten
  • De oorstukken passen niet
Er kan een fluitend geluid ontstaan als de vorm van het oorstuk niet passend is of niet goed is aangepast aan de gehoorgang. Het versterkte geluid dat uit het passende oorstuk komt, wordt opnieuw geregistreerd en versterkte door de inwendige microfoon, die op zijn beurt met toenemende versterking tot aan de verzadiging geluid doorgeeft en op die manier het kenmerkende fluitende geluid veroorzaakt, ook wel als "rondzingen“ bestempeld. Om dit probleem op te lossen, kunt u voor een controle of vervanging van de passende oorstukken contact opnemen met de audiciens van AudioNova.

De geluidsslang is verstopt

Wanneer de geluidsslang van het gehoorapparaat verstopt is, kan deze het geluid niet meer correct doorgeven en kan een hinderlijk, fluitend geluid ontstaan. Neem contact op met de specialisten van Schoonenberg om de geluidsslang in een van onze centra grondig te laten reinigen of te vervangen.

Verkeerde instellingen

Een fluitend geluid kan ook veroorzaakt worden door een foutieve instelling van het gehoorapparaat. Uw audicien kan controleren of de instellingen van het apparaat correct zijn en de eventueel noodzakelijke aanpassingen uitvoeren.

Gehoorgang afgesloten

Een fluitend geluid kan ook andere redenen hebben, die niet zijn te herleiden tot het gehoorapparaat op zich. Zo kan bijvoorbeeld een propje oorsmeer dat de gehoorgang afsluit de oorzaak van het fluiten zijn. Neem contact op met uw huisarts, audicien of KNO-arts om het propje oorsmeer te verwijderen.

Oplossingen

Wanneer een gehoorapparaat fluit, hoeft u dit niet te accepteren of te negeren. U kunt het beter meteen laten oplossen. Tot de mogelijke oplossingen behoort ook het systeem om rondzingen of interferentie te onderdrukken. Dit is al in veel gehoorapparaten geïntegreerd en bestrijdt heel effectief ongewenste fluitend geluiden.

Om de oorzaak en de juiste oplossing te vinden, kunt u het best contact opnemen met het dichtstbijzijnde auditieve centrum van Schoonenberg. Na een diepgravende analyse kunnen de specialisten van Schoonenberg u wijzen op de mogelijke oplossingen voor uw probleem.