Het onderzoek is uitgevoerd door een groot team. En werd geleid door onderzoekers Frank Lin, MD, PhD and Josef Coresh, MD, PhD van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Verlies van denkvermogen en geheugen met 48% vertraagd 

In de groep mensen met een verhoogd risico op cognitieve achteruitgang, vertraagde de audiologische begeleiding - inclusief het aanmeten van hoortoestellen - het verlies van denkvermogen en geheugen met 48 procent over een periode van 3 jaar. Naast het positieve effect op de cognitieve gezondheid, toonde het onderzoek ook positief bewijs voor het bevorderen van sociale participatie en gehoor gerelateerde kwaliteit van leven.

Brede audiologische begeleiding

Wat opvalt is dat in het onderzoek niet alleen gebruik is gemaakt van revalidatie met hoortoestellen, maar dat bredere audiologische begeleiding is toegepast, wat door de onderzoekers als essentieel wordt beschouwd. Dit sluit perfect aan bij de filosofie van Schoonenberg dat naast het verstrekken van hoortoestellen ook bredere audiologische begeleiding noodzakelijk is voor een goede gehoorgezondheid. Onze inmiddels bekende HoorSupport begeleiding bestaat onder andere uit praktische adviezen hoe om te gaan met verschillende geluidsituaties en een training in hoor-strategieën.

Hoortest moet net zo normaal worden als tandartscontrole

Conny Polleunis, Hoofd Audiologie van Schoonenberg HoorSupport zegt: “Het belang van het tijdig aanpakken van gehoorverlies wordt hiermee nogmaals benadrukt. Ik pleit ervoor dat tijdige gehoorscreening en audiologische begeleiding vanaf 50 jaar net zo normaal wordt als regelmatige tandartscontroles en het meten van cholesterol en bloeddruk.”

Twijfelt u over uw gehoor? Maak dan een afspraak voor een gratis en vrijblijvende hoortest. Binnen 15 minuten weet u de status van uw gehoor en krijgt u persoonlijk advies van onze professionele audicien.
Het volledige onderzoek is terug te lezen op de website van The Lancet (Engelstalig)