Geheugenspellen voor ouderen

Wat zijn cognitieve vaardigheden?

Cognitieve vaardigheden zijn “gereedschappen” in het menselijk brein. Ze maken het begrijpen van concepten, het bevatten van ideeën, het onderhouden van relaties met anderen en het deelnemen aan het leven mogelijk. Anders gezegd, betekenen cognitieve vaardigheden het vermogen om kennis op te doen en door opname via alle vijf de zintuigen te begrijpen.

De ontwikkeling van deze vaardigheden begint al in de eerste levensjaren. Deze fase is beslissend voor de wijze waarop iemand zich bezighoudt met zijn of haar omgeving. Hoewel we dankzij de cognitieve vaardigheden een hele reeks talenten kunnen ontwikkelen, blijven deze niet eeuwig behouden. Ook zij worden ouder, net als wij.

Waarom nemen ze af als we ouder worden?

Het ouder worden gaat gepaard met een serie veranderingen van de hersenfuncties. Een van de meest voorkomende veranderingen is de snelheid van de informatieverwerking. Ouder worden heeft bovendien te maken met enkele veranderingen in gedrag, bijvoorbeeld bij de pensionering. Het brengt meer afstand tot sommige familieleden, een routine zonder lichamelijke inspanningen en andere situaties die men eerder gewend was.

De cognitieve vaardigheden van mensen bereiken hun hoogtepunt rond de 30 jaar en blijven behouden tot men 50 jaar is. Hoewel er geen regel voor alle mensen geldig is, gaat men er van uit dat de informatieverwerking na het 50ste levensjaar langzamer wordt.

Ofschoon het hierbij gaat om een natuurlijk proces, versnellen de veranderingen van het gedrag en de hersenfuncties de onderstaande processen:
  • teruggang van het begrip;
  • vermindering van het denkvermogen;
  • moeilijkheden bij het uitvoeren van eenvoudige handelingen;
  • geheugenverlies;
  • verminderde concentratie.
Hierbij moet opgemerkt worden dat het om natuurlijke begeleidende verschijnselen gaat naast het proces van de lichamelijke veroudering en dat dit niet duidt op een zorgwekkende ziekte. Wanneer de cognitieve afbouw echter sneller verloopt dan gebruikelijk, kunnen ziekten als Alzheimer zich ontwikkelen.

Het beste is het om de oudere te laten begeleiden door een arts en regelmatig te onderzoeken om te letten op atypische vormen van gedrag. Zo wordt voor oudere mensen gezond ouder worden eenvoudiger gemaakt.

Hoe kunnen geheugenspellen oudere mensen nu helpen?

De menselijke hersenen werken als een spier. Het brein moet om ook verder geprikkeld te worden tot nadenken, ook getraind worden, geheel onafhankelijk van de leeftijd. De belemmeringen van een oud lichaam bevorderen het verwaarlozen van deze spier. De sleutel om zijn goede functioneren ook verder te waarborgen, ligt bij training.

Geheugenspellen zijn eenvoudige en bijzonder machtige wapens tegen dit probleem, vooral omdat ze het denkvermogen, de herinnering en het opslaan van informatie stimuleren. Hier vindt u een paar spellen die het geheugen van oudere mensen fit houden.


Fouten zoeken

Dit spel is heel bekend, vooral onder kinderen. Het wordt echter gezien als een van de effectiefste middelen om het geheugen van ouderen te stimuleren. Het opnamevermogen en het analyseren worden getraind wanneer twee schijnbaar identieke afbeeldingen moet bekijken om de fouten in de kleine details te vinden. Er bestaan elektronische zoekplaatjes, maar ook op internet zijn afbeeldingen te vinden die u kunt afdrukken.


Kruiswoordpuzzels

Kruiswoordpuzzels zijn oude bekenden van ouderen. De meerderheid van de ouderen weet echter niet dat deze hobby beter voor uw geheugen is dan u misschien dacht. Het is een voortreffelijk spel omdat het de hersenen stimuleert vaak ook onbekende woorden te zoeken. Deze prikkel is voeding voor de geest, die ertoe leidt dat de hersenen naar meer verlangen. Kruiswoordpuzzels zijn in hun conventionele vorm makkelijk te vinden, in tijdschriften of als elektronische versie.


Kaarten en domino

Kaartspellen, net als domino, bevorderen het uitdenken van een strategie om te winnen. Dit bevordert de concentratie, het denken en dientengevolge ook het geheugen. Naast deze voordelen zorgt dit spel voor sociaal gedrag, want men speelt het met anderen in een groep.


Memory

Dit spel kan alleen gespeeld worden, maar is vaak nog veel leuker als men het met iemand anders kan opnemen. Het doel van dit spel is het vinden van twee gelijke kaarten die altijd op dezelfde plek op tafel liggen. Het brein moet op die manier informatie opslaan als u het spel wilt winnen en stimuleert bovendien gezonde concurrentie.

Hoe kunt u ouderen motiveren om te spelen?

Hoe gunstig deze spellen ook kunnen zijn, toch weten we dat het niet altijd gemakkelijk is om iemand op gevorderde leeftijd te overtuigen om mee te doen aan dit soort activiteiten. Daarom is het belangrijk te ontdekken of er een specifieke belemmering bestaat waarvoor de oudere zich schaamt, of slechts beperkt kan meedoen aan het spel. Een van de voornaamste oorzaken is gehoorverlies of zelfs doofheid, waardoor iemand steeds meer interactie uit de weg gaat.

Daarvoor moet een passende therapie gevonden worden, bijvoorbeeld het gebruik van gehoorapparaten die het gehoor weer herstellen en de integratie van deze personen in sociale groepen weer mogelijk maken.

De belangstelling van de oudere persoon kan ook gestimuleerd worden door het moment zelf bijzonder, grappig en boeiend te maken. Hiervoor kunt u een beroep doen op andere familieleden om een aangename omgeving te creëren. Wees ook niet te streng bij het spelen en vermijdt het de oudere meteen te helpen als deze iets niet in één keer voor elkaar krijgt.

Veel mensen beseffen niet hoe belangrijk geheugenspellen op hogere leeftijd zijn, maar hun effectiviteit is een onomstotelijk feit en ze helpen duizenden mensen om gezond ouder te worden.

Het mooiste hierbij is, dat het gaat om een oplossing die voor iedereen toegankelijk is, zowel in financieel opzicht als bij de praktische omzetting. Investeer dus in gehuegenspellen voor mensen op leeftijd en zorg dat uw geliefden met gemak ouder kunnen worden!

Hebt uzelf of een familielid problemen bij het horen? Zet de eerste stap en maak een afspraak voor een kosteloze demo van gehoorapparaten om het verschil te beleven.
De informatie in dit artikel is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij vragen over uw gezondheid altijd een arts of een andere zorgverlener. 
De informatie in dit artikel is uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie dient niet als vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg bij vragen over uw gezondheid altijd een arts of een andere zorgverlener.